கணிணித் திரையை படம் பிடிக்க

கண்ணியை நீங்கள் உபயோகிக்கும்போது அல்லது ஏதேனும் ஒரு இணையப் பக்கத்தை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது அந்தப் பக்கத்தை மட்டும் அப்படியே ஒரு படம் எடுத்து வைத்தால் உபயோகமாக இருக்குமே என் நினைக்கலாம். அதற்குரிய வழியை கீழ்க்காணும் சுட்டியைச் சொடுக்கி வீடியோவைப் பாருங்கள் எளிமையாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கே கிளிக்கவும்

http://video.about.com/graphicssoft/WinXPScreenshot-mov.–8z.htm

Advertisements