வேலன்: வேலன்-கம்யூட்டர் தானே ஷெட்டவுண் ஆக.

வேலன்: வேலன்-கம்யூட்டர் தானே ஷெட்டவுண் ஆக..

Advertisements

மொபைல் ஃபோனில் தமிழ் தளங்களை வாசிக்க

மொபைல் ஃபோனில் தமிழ் தளங்களை வாசிக்க.

90 கோடி கணிணிகளுக்கு ஆபத்து – மைக்ரோ சாஃப்ட் !

90 கோடி கணிணிகளுக்கு ஆபத்து – மைக்ரோ சாஃப்ட் !.

நம் இணைய உலாவியில் பாதிப்பு இருக்கிறதா என்று எளிதாக கண்டுபிடிக்கலாம். « வின்மணி – Winmani

நம் இணைய உலாவியில் பாதிப்பு இருக்கிறதா என்று எளிதாக கண்டுபிடிக்கலாம். « வின்மணி – Winmani.

Team Viewer – உங்கள் கணணியை தொலைவிலுள்ள இன்னொருவர் கணணியிலிருந்து இயக்க. | அலசல்கள்1000

Team Viewer – உங்கள் கணணியை தொலைவிலுள்ள இன்னொருவர் கணணியிலிருந்து இயக்க. | அலசல்கள்1000.